Halaqoh 4: Bahaya Kesyirikan,

Halaqoh 4: Bahaya Kesyirikan,

dosa syirik

Dosa Syirik Besar tidak diampuni Allah
Tauhid adalah amalan yang paling ALLah cintai. Sebaliknya, syirik yaitu menyekutukan ALLah Subhanahu wa Ta’ala di dalam beribadah adalah amalan yang sangat ALLah murkai. ALLah Subhanahu wa Ta’ala memang Maha Pengampun, akan tetapi bila seseorang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik besar kepada ALLah Subhanahu wa Ta’ala, maka ALLah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Orang tersebut akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, dan tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surganya ALLah Subhanahu wa Ta’ala. Sungguh ini adalah sebuah kerugian, yang tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian ini.
ALLah berfirman : “Sesungguhnya ALLah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki.” (QS. An-Nisa: 48)
ALLah juga berfirman : “Sesungguhnya barangsiapa yang menyekutukan ALLah, maka ALLah mengharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang –orang yang zhalim.” (QS. Al-Maidah: 72)
Oleh karena itu, hati-hatilah saudaraku dengan dosa yang satu ini, terkadang seseorang terjerumus ke dalam dosa ini, sedangkan dia tidak menyadarinya.
Bentengilah dirimu dengan perisai ilmu, yaitu ilmu agama. Belajarlah dan berdoalah kepada ALLah dengan sejujur-jujurnya. Semoga ALLah Subhanahu wa Ta’ala melindungi kita dan juga keluarga kita dari perbuatan syirik ini