fakta sejarah tentang Pahlawan Sunni dan para penghianat syiah

Mari kita mencoba melihat fakta sejarah tentang Pahlawan Sunni dan para penghianat syiah.

✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Syam, Iraq, dan Persia untuk Islam?

Umar bin al-Khaththab Radhiallahu’anhu (dia seorang Sunni, musuh Syi’ah nomor wahid).

✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Sindu dan India untuk Islam?

Muhammad bin al-Qasim (dia Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang telah menaklukkan Afrika Utara untuk Islam?

Uqbah bin Nafi’ (dia Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang telah menaklukkan Spanyol untuk Islam?

Thariq bin Ziyad dan Musa bin  Nashir (keduanya Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang telah menaklukkan Konstantinopel untuk Islam?

Muhammad al-Fatih (dia Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang telah menaklukkan negeri Shoqliyah untuk Islam?

Asad Ibnul Furot (dia Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang telah membangun peradaban Andalusia (Spanyol) lalu menjadikannya sebagai menara ilmu?

Para penguasa dan ulama dari kalangan ahlussunnah (anti Syi’ah).

✦Siapakah yang memimpin pasukan muslim menaklukkan tentara Salib di Hiththin?

Shalahuddin al-Ayyubi (dia Sunni, anti Syi’ah).

✦Siapakah yang memimpin pasukan muslimin menghancurkan kekuatan Tartar?

Saifuddin Qatz dan Ruknuddin Bibris (keduanya Sunni, anti Syi’ah)

NAMUN SEBALIKNYA…

◆Siapakah yang berkhianat pada al-Husein Radhiallahu ’anhu?

al-Mukhtar ats-Tsaqofi (dia seorang Syi’ah- Rafidhah).

◆Siapakah yang telah berkhianat pada Khalifah Abbasy ar-Raadhi Billaah?

Al-Buhiyun (dia seorang Syi’ah Rafidhah).

◆Siapakah yang telah berkhianat dan membantu Tartar memasuki
Baghdad?

Ibnul ‘Alqomi (dia seorang Syi’ah- Rafidhah)

◆Siapakah yang telah menghiasi perbuatan keji Hulagu Khan sehingga terkesan baik?

Nashir ath-Thusi (dia seorang Syi’ah-Rafidhah).

◆Siapakah yang telah menolong Tartar dalam penyerangannya terhadap Syam?

Kaum Syi’ah Alawiyyun (Rafidhah).

◆Siapakah yang menjadi sekutu tentara Salib dalam melawan kaum muslimin?

ath-Thowasyi dan Fathimiyyun (mereka semua Syi’ah-Rafidhah).

◆Siapakah yang telah mengkhianati Sultan as- Saljuqi? al-Basasiriy (dia seorang Syi’ah- Rafidhah).

◆Siapakah yang telah menolong tentara Salib dalam
menduduki Baitul Maqdis di Palestina?

Ahmad bin ‘Atho (dia seorang Syi’ah-Rafidhah).

◆Siapakah yang telah merencanakan pembunuhan terhadap Shalahuddin al-Ayyubi?

Seorang Syi’ah-Rafidhah.

◆Siapakah yang telah menemui Hulagu Khan di Syam?

Kamaluddin ‘Umar bin Badr at Tiflisiy (dia seorang Syi’ah-Rafidhah).

◆Siapakah yang telah mencongkel dan mencuri Hajar Aswad dari Ka’bah dan membunuh para jama’ah haji?

Abu Thahir al-Qaramithiy (dia seorang Syi’ah- Rafidhah).

◆Siapakah yang telah membantu Napoleon ketika menyerang Syam?

Darwiz (dia seorang Syi’ah Rafidhah).

DAN BELUM LAMA INI…

✦Siapakah yang telah membunuh warga Palestina di perkemahan Shobro dan Wasyatila?

Harokah Syiah Amal (gerakan beraliran Syi’ah-Rafidhah cikal bakal Hizbullah Tahun 1982).

✦Siapakah yang telah menyokong penyerangan Zionis terhadap Lebanon Selatan?

Harokah Syiah Amal (Syi’ah-Rafidhah Cikal Bakal Hizbullah).

✦Siapakah yang menyebut perang Amerika menginvasi Irak sebagai keberkahan?

As-Siistaaniy dan al-Hakiim (mereka Syi’ah- Rafidhah).

✦Siapakah yang telah menyebut perang tentara Salib menginvasi Afganistan sebagai keberkahan?

Iran (negeri Syi’ah-Rafidhah).

✦Siapakah yang telah memerangi dan menindas rakyat muslim di Suriah?

Rezim Bassar Assad (rezim Syi’ah ultra- ekstrim)